Ceremonies & Rituelen

Ceremonies & Rituelen

Rituelen zijn een krachtige methode om het niet zichtbare tastbaar te maken. Het brengt blokkades visueel in beeld en kan dit op deze manier ook transformeren. Het zorgt voor een stoffelijke en energetische verbinding met het element in het eigen lichaam.

Alle elementen zijn in ons lichaam terug te vinden. Soms is een bepaald element wat meer op de voorgrond aanwezig en kan de balans wat verstoord zijn geraakt. Het kan ook aandacht vragen voor een bepaalde bewustzijnslaag dat hiermee verbonden is. Door te kijken welk element op de voorgrond staat kan er veel duidelijkheid ontstaan over wat het wil vertellen. Het begrijpen van het element kan hierdoor van grote waarde zijn voor het herstellen van de balans in de betreffende bewustzijnslaag en het terug in balans brengen van alle elementen in het lichaam.

Werken met de elementen

Aarde is een vaste stof zoals ook het lichaam een vaste stof is. Het is, net zoals de aarde voor onze eerste levensvoorzieningen zorgt, onze basis voor het leven. Zonder dit lichaam kan het leven op de aarde niet ervaren worden. Het lichaam kan gezien worden als het dragende en voedende huis. Deze dragende basis maakt het mogelijk om de geborgenheid en veiligheid te ervaren bij uitdagingen op ieder gebied dat onze aandacht vraagt. Zo ook symboliseert de baarmoeder van de vrouw het aardse schenken van leven. Zonder de aarde geen leven, zonder de vrouw geen leven.

Net als het water in de rivieren, stroomt de vitale energie door ons lichaam. Zodra er een voorwerp in deze stromende rivier valt zal het water in dit deel van de rivier niet meer doorstromen. Het zal voor een verstopping zorgen of voor een verandering van stroming. Zo werkt het ook in het vitale lichaam. Onopgeloste emoties en gevoelens zorgen voor opstoppingen in de levensenergie. Door het doorvoelen en accepteren van de emoties en gevoelens die er zijn, kan de levensenergie vrij door het lichaam stromen. Hierdoor zal meer vitaliteit ervaren worden.

Zoals de wind hard gesteente kan vormen en beeldhouwen, kan het ook de schakel zijn in het vormen van onze creatieve ideeën via onze gedachten en het uitspeken ervan via spraak. Wind kan voeding duizenden kilometers over de hele wereld met zich meedragen. Zoals bijvoorbeeld gebeurd met het Sahara zand dat meegevoerd wordt naar de Amazone, waar het neerdaalt en de bodem voedt. Zo kan onze gedachtegang ons ook voeden en ervoor zorgen dat onze creatie tot manifestatie komt. Evenzo kunnen we ook door datgene dat we uitspreken iemand voeden in vertrouwen, zelfverzekerdheid en kennis, door woorden te gebruiken die dat doen opbloeien. Lucht is een krachtig element voor het uitleven van onze dromen, maar kan deze als beperkende gedachten de overhand krijgen, net zo makkelijk wegvagen.

Dit element staat voor het vuur dat in ons huist. Het licht dat in ons brand en ons de zin van het leven geeft. Als dit lichtje uitgedoofd is, wordt het donker in de mens met als gevolg het ontbreken van enige zin in het leven. Het vuur staat voor de passie van het leven, het volgen van het hart en luisteren naar de intuïtie, zodat dit kan leiden tot het pad van de ziel.
De andere kant van vuur is dat het snel oncontroleerbaar wordt. Als het eenmaal niet meer onder controle is, dan heeft vuur een verwoestende uitwerking. Vuur is een element dat met grote zorg en volledige aandacht benadert dient te worden. Gebruiken we het met ons volledig bewustzijn zal het ons warmte, passie, liefde en verbinding brengen.